Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Apakah sistem kawalan pencemaran air yang digunakan di kawasan perumahan

 2. Bunyi dan kebisingan diukur dengan menggunakan "sound level meter" dan magnitudnya dicatatkan dalam unit apa?

 3. Apakah nama bahan buangan yang merbahaya tetapi tidak tergolong sebagai buangan terjadual(toksik) kerana ianya dikawal oleh undang-undang yang khusus?

 4. Jenis industri yang manakah perlu menyediakan zon penampan sejauh 500 m dengan kediaman terdekat ?

 5. Aduan-aduan pencemaran yang sering diterima oleh pihak JAS daripada aktiviti penternakan ayam adalah seperti berikut kecuali.

 6. Apakah petunjuk bagi pencemaran organik daripada industri dan domestik?

 7. Apakah nama deklarasi semasa persidangan Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel 1989?

 8. Berikut adalah kesan-kesan jerebu terhadap manusia dan alam sekitar kecuali

 9. Apakah parameter gas yang diukur semasa ujian pelepasan daripada kenderaan enjin petrol.

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Pakar-pakar sains telah mengenalpasti beberapa tempat lapisan OZON telah menjadi nipis, apakah punca utama kejadian tersebut :

 12. Lapisan ozon yang melindungi daripada sinaran UV, Matahari terdapat di lapisan

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah punca-punca pencemaran air Sungai Juru
  I) bahan buangan kimia atau industri dari kawasan perkilangan sekitar
  II) barangan penggunaan rumahtangga dan sisa buangan manusia
  III) bahan buangan kerja-kerja binaan
  V) bahan buangan dari pasar basah

 15. Mana satu sungai berikut BUKAN merupakan cabang sungai di bahagian hulu Sungai Juru ?

 16. Berikut adalah perkampungan sediaada di sepanjang pesisir Sungai Juru KECUALI

 17. Berikut adalah kenyataan yang benar berhubung dengan kesan pencemaran Sungai Juru KECUALI

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.