Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Siaran TV yang banyak menyiarkan mengenai isu-isu alam sekitar adalah.

 2. Kilang getah merupakan salah satu punca industri yang memberi sumbangan kepada pencemaran alam sekitar. Berikut merupakan pencemaran yang dihasilkan kecuali...

 3. Apakah yang dimaksudkan dengan konservasi hutan..

 4. Manakah satu antara berikut adalah parameter pencemaran udara

 5. Di dalam proses pereputan pelbagai jenis gas dihasilkan. Berikan dua jenis gas yang menyebabkan bahan organik berbau busuk.

 6. Dalam menentukan projek-projek pembukaan tanah tidak mencemarkan kualiti air sungai, Jabatan Alam sekitar telah mewajibkan pihak pemaju projek memasang kelengkapan mengawal pencemaran. Apakah parameter utama yang diawasi dari projek-projek tersebut :

 7. Berikut merupakan kesalahan yang dilakukan di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 kecuali..

 8. Lebih daripada 70% bumi kita ini diliputi oleh air.Daripada 70% air yang terdapat di muka bumi ini berapa peratuskah air tawar termasuk dengan glasier ?

 9. Penggunaan baja kimia telah digunakan secara menyeluruh sekarang. Apakah Jenis gas yang boleh dibebaskan jika baja tersebut digunakan secara berlebihan?

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. CFC adalah satu gas pencemaran utama yang dapat memusnahkan lapisan ozon. Apakah dimaksudkan dengan CFC.

 12. Pakar-pakar sains telah mengenalpasti beberapa tempat lapisan OZON telah menjadi nipis, apakah punca utama kejadian tersebut :

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah sungai-sungai tercemar mengikut tahap pencemaran di Negeri Pulau Pinang

 15. Apa yang akan terjadi kepada sampah seperti botol air minimum, plastik dan bekas makanan yang dibuang di tepi jalan, padang permainan kawasan perumahan dan sampah yang tercicir di tepi tong sampah ?

 16. Jika anda tinggal berhampiran dengan sungai yang begitu tercemar dan mengunakannya sebagai sumbar air , bagaimana air yang tercemar itu boleh mempengaruhi kehidupan harian anda ? Sila pilih jawapan yang paling tepat /relevan

 17. Mana satu sungai berikut BUKAN merupakan cabang sungai di bahagian hulu Sungai Juru ?

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.