Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Apakah nama deklarasi semasa persidangan Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel 1989?

 2. Pencemaran udara diukur dalam unit Indek Pencemaran Udara (IPU) atau Air Pollution Index (API). Antara 5 pencemar utama yang akan menentukan bacaan Indek Pencemaran Udara (IPU) atau Air Pollution Index (API) adalah seperti berikut kecuali :

 3. Kilang getah merupakan salah satu punca industri yang memberi sumbangan kepada pencemaran alam sekitar. Berikut merupakan pencemaran yang dihasilkan kecuali...

 4. Kejadian jerebu telah berulang beberapa tahun kebelakangan ini. Salah satu punca yang dikenalpasti yang menyebabkan kejadian jerebu adalah dari amalan pembakaran terbuka. Paras jerebu diukur dalam unit Indek Pencemaran Udara(IPU). Pada unit berapakah paras jerebu dikira merbahaya

 5. Berikut adalah punca-punca pencemaran marin yang utama kecuali;

 6. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah 3R ?

 7. Apakah punca pencemaran udara yang tertinggi di Malaysia

 8. Nyatakan jenis sumber tenaga yang boleh diperbaharui :

 9. Mengapakah sebahagian daripada racun makhluk perosak (pestiside) dikatakan merbahaya terhadap alam sekitar?

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Pakar-pakar sains telah mengenalpasti beberapa tempat lapisan OZON telah menjadi nipis, apakah punca utama kejadian tersebut :

 12. CFC adalah satu gas pencemaran utama yang dapat memusnahkan lapisan ozon. Apakah dimaksudkan dengan CFC.

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Jika anda tinggal berhampiran dengan sungai yang begitu tercemar dan mengunakannya sebagai sumbar air , bagaimana air yang tercemar itu boleh mempengaruhi kehidupan harian anda ? Sila pilih jawapan yang paling tepat /relevan

 15. Berikut adalah perkampungan sediaada di sepanjang pesisir Sungai Juru KECUALI

 16. Berikut adalah sungai-sungai tercemar mengikut tahap pencemaran di Negeri Pulau Pinang

 17. Anda telah menghadiri satu ceramah mengenai Pencemaran Sungai. Jika anda mendapati sungai di kawasan perumahan anda dicemari, apakah yang akan anda lakukan?

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.