Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Dalam menentukan projek-projek pembukaan tanah tidak mencemarkan kualiti air sungai, Jabatan Alam sekitar telah mewajibkan pihak pemaju projek memasang kelengkapan mengawal pencemaran. Apakah parameter utama yang diawasi dari projek-projek tersebut :

 2. Berikut adalah punca-punca pencemaran marin yang utama kecuali;

 3. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah 3R ?

 4. Apakah parameter gas yang diukur semasa ujian pelepasan daripada kenderaan enjin petrol.

 5. Apakah sistem kawalan pencemaran air yang digunakan di kawasan perumahan

 6. Jenis industri yang manakah perlu menyediakan zon penampan sejauh 500 m dengan kediaman terdekat ?

 7. Minyak, arang batu gas asli terbentuk akibat :

 8. Apakah yang dimaksudkan dengan konservasi hutan..

 9. Kejadian jerebu telah berulang beberapa tahun kebelakangan ini. Salah satu punca yang dikenalpasti yang menyebabkan kejadian jerebu adalah dari amalan pembakaran terbuka. Paras jerebu diukur dalam unit Indek Pencemaran Udara(IPU). Pada unit berapakah paras jerebu dikira merbahaya

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. CFC adalah satu gas pencemaran utama yang dapat memusnahkan lapisan ozon. Apakah dimaksudkan dengan CFC.

 12. Bateri kereta, minyak diesel terpakai, serbuk pencuci, penyembur serangga perosak dan ubat-ubatan yang telah tamat tempohnya merupakan contoh buangan berbahaya. Yang manakan antara berikut BUKAN kesan utama Buangan Berbahaya kepada manusia dan alam sekitar :

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah punca-punca pencemaran air Sungai Juru
  I) bahan buangan kimia atau industri dari kawasan perkilangan sekitar
  II) barangan penggunaan rumahtangga dan sisa buangan manusia
  III) bahan buangan kerja-kerja binaan
  V) bahan buangan dari pasar basah

 15. Berikut adalah perkampungan sediaada di sepanjang pesisir Sungai Juru KECUALI

 16. Mana satu sungai berikut BUKAN merupakan cabang sungai di bahagian hulu Sungai Juru ?

 17. Berikut adalah bahan buangan terapung yang pernah didapati di Empangan Sungai Juru KECUALI

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.