Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Apakah nama unsur logam yang biasanya terbebas ke udara hasil daripada pembakaran bahanapi petrol kenderaan

 2. Apakah punca pencemaran udara yang tertinggi di Malaysia

 3. Alam semulajadi boleh mengitarkan sisa dari elemen-elemen kimia semasa proses pereputan. Salah satu daripadanya ialah kitaran karbon. Apakah satu lagi proses kitaran secara semulajadi semasa proses pereputan berlaku ?

 4. Apakah parameter gas yang diukur semasa ujian pelepasan daripada kenderaan enjin petrol.

 5. Berikut adalah kesan-kesan jerebu terhadap manusia dan alam sekitar kecuali

 6. Jabatan Alam Sekitar adalah di bawah kementerian ?

 7. Aduan-aduan pencemaran yang sering diterima oleh pihak JAS daripada aktiviti penternakan ayam adalah seperti berikut kecuali.

 8. Hujan asid terjadi disebabkan :

 9. Siaran TV yang banyak menyiarkan mengenai isu-isu alam sekitar adalah.

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Bagi mengawal pelepasan CFC dunia satu perjanjian telah dimeterai. Namakan Protokol yang telah digubal tersebut ?

 12. Pakar-pakar sains telah mengenalpasti beberapa tempat lapisan OZON telah menjadi nipis, apakah punca utama kejadian tersebut :

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah bahan buangan terapung yang pernah didapati di Empangan Sungai Juru KECUALI

 15. Mana satu sungai berikut BUKAN merupakan cabang sungai di bahagian hulu Sungai Juru ?

 16. Apakah Indek Kualiti Air (IKA) bagi tahap pencemaran air Sungai Juru ?

 17. Jika anda tinggal berhampiran dengan sungai yang begitu tercemar dan mengunakannya sebagai sumbar air , bagaimana air yang tercemar itu boleh mempengaruhi kehidupan harian anda ? Sila pilih jawapan yang paling tepat /relevan

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.