Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Penggunaan baja kimia telah digunakan secara menyeluruh sekarang. Apakah Jenis gas yang boleh dibebaskan jika baja tersebut digunakan secara berlebihan?

 2. Masalah jerebu sering dikaitkan dengan mengamalkan pembakaran terbuka dan pembakaran hutan. Amalan ini adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling. Sesiapa yang melakukan kesalahan boleh didenda dan dipenjara. Jumlah denda maksima yang diperuntukan adalah :

 3. Alam semulajadi boleh mengitarkan sisa dari elemen-elemen kimia semasa proses pereputan. Salah satu daripadanya ialah kitaran karbon. Apakah satu lagi proses kitaran secara semulajadi semasa proses pereputan berlaku ?

 4. Pencemaran udara diukur dalam unit Indek Pencemaran Udara (IPU) atau Air Pollution Index (API). Antara 5 pencemar utama yang akan menentukan bacaan Indek Pencemaran Udara (IPU) atau Air Pollution Index (API) adalah seperti berikut kecuali :

 5. Dalam usaha membenteras pelepasan asap hitam berlebihan dari kenderaan diesel seperti lori, bas dan teksi, pihak Jabatan Alam Sekitar dan polis sering mengadakan operasi menguji pelepasan asap hitam dari masa ke semasa dengan menggunakan ?Hatridge Smoke Meter?. Had pelepasan ketumpatan asap yang di benarkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling (pindaan 1996) adalah tidak melebihi :

 6. Kilang getah merupakan salah satu punca industri yang memberi sumbangan kepada pencemaran alam sekitar. Berikut merupakan pencemaran yang dihasilkan kecuali...

 7. Minyak, arang batu gas asli terbentuk akibat :

 8. Lebih daripada 70% bumi kita ini diliputi oleh air.Daripada 70% air yang terdapat di muka bumi ini berapa peratuskah air tawar termasuk dengan glasier ?

 9. Di dalam proses pereputan pelbagai jenis gas dihasilkan. Berikan dua jenis gas yang menyebabkan bahan organik berbau busuk.

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Bagi mengawal pelepasan CFC dunia satu perjanjian telah dimeterai. Namakan Protokol yang telah digubal tersebut ?

 12. CFC adalah satu gas pencemaran utama yang dapat memusnahkan lapisan ozon. Apakah dimaksudkan dengan CFC.

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah sungai-sungai tercemar mengikut tahap pencemaran di Negeri Pulau Pinang

 15. Berikut adalah punca-punca pencemaran air Sungai Juru
  I) bahan buangan kimia atau industri dari kawasan perkilangan sekitar
  II) barangan penggunaan rumahtangga dan sisa buangan manusia
  III) bahan buangan kerja-kerja binaan
  V) bahan buangan dari pasar basah

 16. Jika anda tinggal berhampiran dengan sungai yang begitu tercemar dan mengunakannya sebagai sumbar air , bagaimana air yang tercemar itu boleh mempengaruhi kehidupan harian anda ? Sila pilih jawapan yang paling tepat /relevan

 17. Mana satu sungai berikut BUKAN merupakan cabang sungai di bahagian hulu Sungai Juru ?

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.