Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Apakah nama unsur logam yang biasanya terbebas ke udara hasil daripada pembakaran bahanapi petrol kenderaan

 2. Nyatakan jenis sumber tenaga yang boleh diperbaharui :

 3. Jenis industri yang manakah perlu menyediakan zon penampan sejauh 500 m dengan kediaman terdekat ?

 4. Apakah petunjuk bagi pencemaran organik daripada industri dan domestik?

 5. Dalam menentukan projek-projek pembukaan tanah tidak mencemarkan kualiti air sungai, Jabatan Alam sekitar telah mewajibkan pihak pemaju projek memasang kelengkapan mengawal pencemaran. Apakah parameter utama yang diawasi dari projek-projek tersebut :

 6. Mengapakah sebahagian daripada racun makhluk perosak (pestiside) dikatakan merbahaya terhadap alam sekitar?

 7. Berikut merupakan kesalahan yang dilakukan di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 kecuali..

 8. Apakah jenis pencemaran yang berlaku semasa kesesakan lalulintas?

 9. Di dalam proses pereputan pelbagai jenis gas dihasilkan. Berikan dua jenis gas yang menyebabkan bahan organik berbau busuk.

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Apakah nama penyakit yang sering dihubungkaitkan dengan penipisan lapisan ozon.

 12. Pakar-pakar sains telah mengenalpasti beberapa tempat lapisan OZON telah menjadi nipis, apakah punca utama kejadian tersebut :

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Anda telah menghadiri satu ceramah mengenai Pencemaran Sungai. Jika anda mendapati sungai di kawasan perumahan anda dicemari, apakah yang akan anda lakukan?

 15. Apakah Indek Kualiti Air (IKA) bagi tahap pencemaran air Sungai Juru ?

 16. Berikut adalah punca-punca pencemaran air Sungai Juru
  I) bahan buangan kimia atau industri dari kawasan perkilangan sekitar
  II) barangan penggunaan rumahtangga dan sisa buangan manusia
  III) bahan buangan kerja-kerja binaan
  V) bahan buangan dari pasar basah

 17. Berikut adalah kenyataan yang benar berhubung dengan kesan pencemaran Sungai Juru KECUALI

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.