Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Kejadian jerebu telah berulang beberapa tahun kebelakangan ini. Salah satu punca yang dikenalpasti yang menyebabkan kejadian jerebu adalah dari amalan pembakaran terbuka. Paras jerebu diukur dalam unit Indek Pencemaran Udara(IPU). Pada unit berapakah paras jerebu dikira merbahaya

 2. Apakah punca pencemaran udara yang tertinggi di Malaysia

 3. Di dalam Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996 terdapat 2 jenis gas yang dikawal pelepasannya oleh Jabatan Alam Sekitar. Namakan 2 gas tersebut.

 4. Jabatan Alam Sekitar adalah di bawah kementerian ?

 5. Di dalam proses pereputan pelbagai jenis gas dihasilkan. Berikan dua jenis gas yang menyebabkan bahan organik berbau busuk.

 6. Apakah yang dimaksudkan dengan konservasi hutan..

 7. Nyatakan jenis sumber tenaga yang boleh diperbaharui :

 8. Semasa mengalir, air akan menghakis dan membawa bahan hakisan tersebut dan menyebabkan pemendapan. Berikut merupakan jenis-jenis hakisan KECUALI

 9. Berikut adalah punca-punca pencemaran marin yang utama kecuali;

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Apakah gas utama yang menyebabkan kesan rumah hijau

 12. Bateri kereta, minyak diesel terpakai, serbuk pencuci, penyembur serangga perosak dan ubat-ubatan yang telah tamat tempohnya merupakan contoh buangan berbahaya. Yang manakan antara berikut BUKAN kesan utama Buangan Berbahaya kepada manusia dan alam sekitar :

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Apakah Indek Kualiti Air (IKA) bagi tahap pencemaran air Sungai Juru ?

 15. Jika anda tinggal berhampiran dengan sungai yang begitu tercemar dan mengunakannya sebagai sumbar air , bagaimana air yang tercemar itu boleh mempengaruhi kehidupan harian anda ? Sila pilih jawapan yang paling tepat /relevan

 16. Anda telah menghadiri satu ceramah mengenai Pencemaran Sungai. Jika anda mendapati sungai di kawasan perumahan anda dicemari, apakah yang akan anda lakukan?

 17. Mana satu sungai berikut BUKAN merupakan cabang sungai di bahagian hulu Sungai Juru ?

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.