Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Apakah nama unsur logam yang biasanya terbebas ke udara hasil daripada pembakaran bahanapi petrol kenderaan

 2. Semasa mengalir, air akan menghakis dan membawa bahan hakisan tersebut dan menyebabkan pemendapan. Berikut merupakan jenis-jenis hakisan KECUALI

 3. Yang manakah antara berikut bukan yang dilakukan oleh pihak JAS?

 4. Dalam menentukan projek-projek pembukaan tanah tidak mencemarkan kualiti air sungai, Jabatan Alam sekitar telah mewajibkan pihak pemaju projek memasang kelengkapan mengawal pencemaran. Apakah parameter utama yang diawasi dari projek-projek tersebut :

 5. Kilang getah merupakan salah satu punca industri yang memberi sumbangan kepada pencemaran alam sekitar. Berikut merupakan pencemaran yang dihasilkan kecuali...

 6. Di dalam Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996 terdapat 2 jenis gas yang dikawal pelepasannya oleh Jabatan Alam Sekitar. Namakan 2 gas tersebut.

 7. Minyak, arang batu gas asli terbentuk akibat :

 8. Dalam usaha membenteras pelepasan asap hitam berlebihan dari kenderaan diesel seperti lori, bas dan teksi, pihak Jabatan Alam Sekitar dan polis sering mengadakan operasi menguji pelepasan asap hitam dari masa ke semasa dengan menggunakan ?Hatridge Smoke Meter?. Had pelepasan ketumpatan asap yang di benarkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling (pindaan 1996) adalah tidak melebihi :

 9. Apakah jenis pencemaran yang berlaku semasa kesesakan lalulintas?

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Apakah yang dimaksudkan pemanasan global (global warming)

 12. Lapisan ozon yang melindungi daripada sinaran UV, Matahari terdapat di lapisan

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah perkampungan sediaada di sepanjang pesisir Sungai Juru KECUALI

 15. Anda telah menghadiri satu ceramah mengenai Pencemaran Sungai. Jika anda mendapati sungai di kawasan perumahan anda dicemari, apakah yang akan anda lakukan?

 16. Berikut adalah punca-punca pencemaran air Sungai Juru
  I) bahan buangan kimia atau industri dari kawasan perkilangan sekitar
  II) barangan penggunaan rumahtangga dan sisa buangan manusia
  III) bahan buangan kerja-kerja binaan
  V) bahan buangan dari pasar basah

 17. Apakah Indek Kualiti Air (IKA) bagi tahap pencemaran air Sungai Juru ?

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.