Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Apakah parameter gas yang diukur semasa ujian pelepasan daripada kenderaan enjin petrol.

 2. Semasa mengalir, air akan menghakis dan membawa bahan hakisan tersebut dan menyebabkan pemendapan. Berikut merupakan jenis-jenis hakisan KECUALI

 3. Berikut merupakan kesalahan yang dilakukan di bawah Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 kecuali..

 4. Nyatakan jenis sumber tenaga yang boleh diperbaharui :

 5. Jenis industri yang manakah perlu menyediakan zon penampan sejauh 500 m dengan kediaman terdekat ?

 6. Masalah jerebu sering dikaitkan dengan mengamalkan pembakaran terbuka dan pembakaran hutan. Amalan ini adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling. Sesiapa yang melakukan kesalahan boleh didenda dan dipenjara. Jumlah denda maksima yang diperuntukan adalah :

 7. Apakah nama unsur logam yang biasanya terbebas ke udara hasil daripada pembakaran bahanapi petrol kenderaan

 8. Apakah sistem kawalan pencemaran air yang digunakan di kawasan perumahan

 9. Apakah denda yang dikenakan terhadap kenderaan yang didapati melepaskan asap yang melebihi standard dibenarkan setelah dihadapkan ke makamah jika disabit bersalah:

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Lapisan ozon yang melindungi daripada sinaran UV, Matahari terdapat di lapisan

 12. Bateri kereta, minyak diesel terpakai, serbuk pencuci, penyembur serangga perosak dan ubat-ubatan yang telah tamat tempohnya merupakan contoh buangan berbahaya. Yang manakan antara berikut BUKAN kesan utama Buangan Berbahaya kepada manusia dan alam sekitar :

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah punca-punca pencemaran air Sungai Juru
  I) bahan buangan kimia atau industri dari kawasan perkilangan sekitar
  II) barangan penggunaan rumahtangga dan sisa buangan manusia
  III) bahan buangan kerja-kerja binaan
  V) bahan buangan dari pasar basah

 15. Apakah Indek Kualiti Air (IKA) bagi tahap pencemaran air Sungai Juru ?

 16. Berikut adalah bahan buangan terapung yang pernah didapati di Empangan Sungai Juru KECUALI

 17. Berikut adalah kenyataan yang benar berhubung dengan kesan pencemaran Sungai Juru KECUALI

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.