Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Kilang getah merupakan salah satu punca industri yang memberi sumbangan kepada pencemaran alam sekitar. Berikut merupakan pencemaran yang dihasilkan kecuali...

 2. Dalam usaha membenteras pelepasan asap hitam berlebihan dari kenderaan diesel seperti lori, bas dan teksi, pihak Jabatan Alam Sekitar dan polis sering mengadakan operasi menguji pelepasan asap hitam dari masa ke semasa dengan menggunakan ?Hatridge Smoke Meter?. Had pelepasan ketumpatan asap yang di benarkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling (pindaan 1996) adalah tidak melebihi :

 3. Yang manakah antara berikut bukan yang dilakukan oleh pihak JAS?

 4. Di dalam proses pereputan pelbagai jenis gas dihasilkan. Berikan dua jenis gas yang menyebabkan bahan organik berbau busuk.

 5. Manakah satu antara berikut adalah parameter pencemaran udara

 6. Apakah yang dimaksudkan dengan konservasi hutan..

 7. Bunyi dan kebisingan diukur dengan menggunakan "sound level meter" dan magnitudnya dicatatkan dalam unit apa?

 8. Minyak, arang batu gas asli terbentuk akibat :

 9. Senarai kod bahaya atau nombor-nombor pengenalan tertentu untuk sisa-sisa toksid yang digunapakai oleh Jabatan alam sekitar, dikeluarkan oleh

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Apakah nama penyakit yang sering dihubungkaitkan dengan penipisan lapisan ozon.

 12. Apakah gas utama yang menyebabkan kesan rumah hijau

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Apa yang akan terjadi kepada sampah seperti botol air minimum, plastik dan bekas makanan yang dibuang di tepi jalan, padang permainan kawasan perumahan dan sampah yang tercicir di tepi tong sampah ?

 15. Berikut adalah bahan buangan terapung yang pernah didapati di Empangan Sungai Juru KECUALI

 16. Jika anda tinggal berhampiran dengan sungai yang begitu tercemar dan mengunakannya sebagai sumbar air , bagaimana air yang tercemar itu boleh mempengaruhi kehidupan harian anda ? Sila pilih jawapan yang paling tepat /relevan

 17. Mana satu sungai berikut BUKAN merupakan cabang sungai di bahagian hulu Sungai Juru ?

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.