Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Di dalam Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996 terdapat 2 jenis gas yang dikawal pelepasannya oleh Jabatan Alam Sekitar. Namakan 2 gas tersebut.

 2. Apakah parameter gas yang diukur semasa ujian pelepasan daripada kenderaan enjin petrol.

 3. Apakah nama bahan buangan yang merbahaya tetapi tidak tergolong sebagai buangan terjadual(toksik) kerana ianya dikawal oleh undang-undang yang khusus?

 4. Siaran TV yang banyak menyiarkan mengenai isu-isu alam sekitar adalah.

 5. Lebih daripada 70% bumi kita ini diliputi oleh air.Daripada 70% air yang terdapat di muka bumi ini berapa peratuskah air tawar termasuk dengan glasier ?

 6. Apakah nama deklarasi semasa persidangan Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel 1989?

 7. Semasa mengalir, air akan menghakis dan membawa bahan hakisan tersebut dan menyebabkan pemendapan. Berikut merupakan jenis-jenis hakisan KECUALI

 8. Apakah sistem kawalan pencemaran air yang digunakan di kawasan perumahan

 9. Hujan asid terjadi disebabkan :

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Bateri kereta, minyak diesel terpakai, serbuk pencuci, penyembur serangga perosak dan ubat-ubatan yang telah tamat tempohnya merupakan contoh buangan berbahaya. Yang manakan antara berikut BUKAN kesan utama Buangan Berbahaya kepada manusia dan alam sekitar :

 12. Apakah nama penyakit yang sering dihubungkaitkan dengan penipisan lapisan ozon.

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Apakah Indek Kualiti Air (IKA) bagi tahap pencemaran air Sungai Juru ?

 15. Berikut adalah kenyataan yang benar berhubung dengan kesan pencemaran Sungai Juru KECUALI

 16. Apa yang akan terjadi kepada sampah seperti botol air minimum, plastik dan bekas makanan yang dibuang di tepi jalan, padang permainan kawasan perumahan dan sampah yang tercicir di tepi tong sampah ?

 17. Berikut adalah perkampungan sediaada di sepanjang pesisir Sungai Juru KECUALI

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.