Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah 3R ?

 2. Alam semulajadi boleh mengitarkan sisa dari elemen-elemen kimia semasa proses pereputan. Salah satu daripadanya ialah kitaran karbon. Apakah satu lagi proses kitaran secara semulajadi semasa proses pereputan berlaku ?

 3. Apakah denda yang dikenakan terhadap kenderaan yang didapati melepaskan asap yang melebihi standard dibenarkan setelah dihadapkan ke makamah jika disabit bersalah:

 4. Berikut adalah kesan-kesan jerebu terhadap manusia dan alam sekitar kecuali

 5. Masalah jerebu sering dikaitkan dengan mengamalkan pembakaran terbuka dan pembakaran hutan. Amalan ini adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling. Sesiapa yang melakukan kesalahan boleh didenda dan dipenjara. Jumlah denda maksima yang diperuntukan adalah :

 6. Apakah parameter gas yang diukur semasa ujian pelepasan daripada kenderaan enjin petrol.

 7. Apakah nama bahan buangan yang merbahaya tetapi tidak tergolong sebagai buangan terjadual(toksik) kerana ianya dikawal oleh undang-undang yang khusus?

 8. Di dalam proses pereputan pelbagai jenis gas dihasilkan. Berikan dua jenis gas yang menyebabkan bahan organik berbau busuk.

 9. Apakah nama deklarasi semasa persidangan Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel 1989?

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Bateri kereta, minyak diesel terpakai, serbuk pencuci, penyembur serangga perosak dan ubat-ubatan yang telah tamat tempohnya merupakan contoh buangan berbahaya. Yang manakan antara berikut BUKAN kesan utama Buangan Berbahaya kepada manusia dan alam sekitar :

 12. Apakah kesan utama akibat daripada peningkatan pelepasan karbon dioksida ke udara?

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah punca-punca pencemaran air Sungai Juru
  I) bahan buangan kimia atau industri dari kawasan perkilangan sekitar
  II) barangan penggunaan rumahtangga dan sisa buangan manusia
  III) bahan buangan kerja-kerja binaan
  V) bahan buangan dari pasar basah

 15. Berikut adalah perkampungan sediaada di sepanjang pesisir Sungai Juru KECUALI

 16. Apakah Indek Kualiti Air (IKA) bagi tahap pencemaran air Sungai Juru ?

 17. Berikut adalah kenyataan yang benar berhubung dengan kesan pencemaran Sungai Juru KECUALI

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.