Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Berikut adalah kesan-kesan jerebu terhadap manusia dan alam sekitar kecuali

 2. Apakah punca pencemaran udara yang tertinggi di Malaysia

 3. Dalam menentukan projek-projek pembukaan tanah tidak mencemarkan kualiti air sungai, Jabatan Alam sekitar telah mewajibkan pihak pemaju projek memasang kelengkapan mengawal pencemaran. Apakah parameter utama yang diawasi dari projek-projek tersebut :

 4. Apakah sistem kawalan pencemaran air yang digunakan di kawasan perumahan

 5. Penggunaan baja kimia telah digunakan secara menyeluruh sekarang. Apakah Jenis gas yang boleh dibebaskan jika baja tersebut digunakan secara berlebihan?

 6. Di dalam Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996 terdapat 2 jenis gas yang dikawal pelepasannya oleh Jabatan Alam Sekitar. Namakan 2 gas tersebut.

 7. Buangan berbahaya mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

 8. Manakah satu antara berikut adalah parameter pencemaran udara

 9. Semasa mengalir, air akan menghakis dan membawa bahan hakisan tersebut dan menyebabkan pemendapan. Berikut merupakan jenis-jenis hakisan KECUALI

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Pakar-pakar sains telah mengenalpasti beberapa tempat lapisan OZON telah menjadi nipis, apakah punca utama kejadian tersebut :

 12. Apakah gas utama yang menyebabkan kesan rumah hijau

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah sungai-sungai tercemar mengikut tahap pencemaran di Negeri Pulau Pinang

 15. Apakah Indek Kualiti Air (IKA) bagi tahap pencemaran air Sungai Juru ?

 16. Jika anda tinggal berhampiran dengan sungai yang begitu tercemar dan mengunakannya sebagai sumbar air , bagaimana air yang tercemar itu boleh mempengaruhi kehidupan harian anda ? Sila pilih jawapan yang paling tepat /relevan

 17. Apa yang akan terjadi kepada sampah seperti botol air minimum, plastik dan bekas makanan yang dibuang di tepi jalan, padang permainan kawasan perumahan dan sampah yang tercicir di tepi tong sampah ?

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.