Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Dalam usaha membenteras pelepasan asap hitam berlebihan dari kenderaan diesel seperti lori, bas dan teksi, pihak Jabatan Alam Sekitar dan polis sering mengadakan operasi menguji pelepasan asap hitam dari masa ke semasa dengan menggunakan ?Hatridge Smoke Meter?. Had pelepasan ketumpatan asap yang di benarkan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling (pindaan 1996) adalah tidak melebihi :

 2. Apakah punca pencemaran udara yang tertinggi di Malaysia

 3. Manakah satu antara berikut adalah parameter pencemaran udara

 4. Lebih daripada 70% bumi kita ini diliputi oleh air.Daripada 70% air yang terdapat di muka bumi ini berapa peratuskah air tawar termasuk dengan glasier ?

 5. Apakah parameter gas yang diukur semasa ujian pelepasan daripada kenderaan enjin petrol.

 6. Mengapakah sebahagian daripada racun makhluk perosak (pestiside) dikatakan merbahaya terhadap alam sekitar?

 7. Kilang getah merupakan salah satu punca industri yang memberi sumbangan kepada pencemaran alam sekitar. Berikut merupakan pencemaran yang dihasilkan kecuali...

 8. Pencemaran udara diukur dalam unit Indek Pencemaran Udara (IPU) atau Air Pollution Index (API). Antara 5 pencemar utama yang akan menentukan bacaan Indek Pencemaran Udara (IPU) atau Air Pollution Index (API) adalah seperti berikut kecuali :

 9. Penggunaan baja kimia telah digunakan secara menyeluruh sekarang. Apakah Jenis gas yang boleh dibebaskan jika baja tersebut digunakan secara berlebihan?

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Apakah gas utama yang menyebabkan kesan rumah hijau

 12. Bateri kereta, minyak diesel terpakai, serbuk pencuci, penyembur serangga perosak dan ubat-ubatan yang telah tamat tempohnya merupakan contoh buangan berbahaya. Yang manakan antara berikut BUKAN kesan utama Buangan Berbahaya kepada manusia dan alam sekitar :

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah sungai-sungai tercemar mengikut tahap pencemaran di Negeri Pulau Pinang

 15. Berikut adalah kenyataan yang benar berhubung dengan kesan pencemaran Sungai Juru KECUALI

 16. Berikut adalah perkampungan sediaada di sepanjang pesisir Sungai Juru KECUALI

 17. Mana satu sungai berikut BUKAN merupakan cabang sungai di bahagian hulu Sungai Juru ?

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.