Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Berikut adalah punca-punca pencemaran marin yang utama kecuali;

 2. Apakah punca pencemaran udara yang tertinggi di Malaysia

 3. Lebih daripada 70% bumi kita ini diliputi oleh air.Daripada 70% air yang terdapat di muka bumi ini berapa peratuskah air tawar termasuk dengan glasier ?

 4. Buangan berbahaya mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

 5. Kilang getah merupakan salah satu punca industri yang memberi sumbangan kepada pencemaran alam sekitar. Berikut merupakan pencemaran yang dihasilkan kecuali...

 6. Pencemaran udara diukur dalam unit Indek Pencemaran Udara (IPU) atau Air Pollution Index (API). Antara 5 pencemar utama yang akan menentukan bacaan Indek Pencemaran Udara (IPU) atau Air Pollution Index (API) adalah seperti berikut kecuali :

 7. Aduan-aduan pencemaran yang sering diterima oleh pihak JAS daripada aktiviti penternakan ayam adalah seperti berikut kecuali.

 8. Alam semulajadi boleh mengitarkan sisa dari elemen-elemen kimia semasa proses pereputan. Salah satu daripadanya ialah kitaran karbon. Apakah satu lagi proses kitaran secara semulajadi semasa proses pereputan berlaku ?

 9. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah 3R ?

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Bagi mengawal pelepasan CFC dunia satu perjanjian telah dimeterai. Namakan Protokol yang telah digubal tersebut ?

 12. Bateri kereta, minyak diesel terpakai, serbuk pencuci, penyembur serangga perosak dan ubat-ubatan yang telah tamat tempohnya merupakan contoh buangan berbahaya. Yang manakan antara berikut BUKAN kesan utama Buangan Berbahaya kepada manusia dan alam sekitar :

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah perkampungan sediaada di sepanjang pesisir Sungai Juru KECUALI

 15. Mana satu sungai berikut BUKAN merupakan cabang sungai di bahagian hulu Sungai Juru ?

 16. Apa yang akan terjadi kepada sampah seperti botol air minimum, plastik dan bekas makanan yang dibuang di tepi jalan, padang permainan kawasan perumahan dan sampah yang tercicir di tepi tong sampah ?

 17. Anda telah menghadiri satu ceramah mengenai Pencemaran Sungai. Jika anda mendapati sungai di kawasan perumahan anda dicemari, apakah yang akan anda lakukan?

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.