Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Aduan-aduan pencemaran yang sering diterima oleh pihak JAS daripada aktiviti penternakan ayam adalah seperti berikut kecuali.

 2. Semasa mengalir, air akan menghakis dan membawa bahan hakisan tersebut dan menyebabkan pemendapan. Berikut merupakan jenis-jenis hakisan KECUALI

 3. Apakah denda yang dikenakan terhadap kenderaan yang didapati melepaskan asap yang melebihi standard dibenarkan setelah dihadapkan ke makamah jika disabit bersalah:

 4. Dalam menentukan projek-projek pembukaan tanah tidak mencemarkan kualiti air sungai, Jabatan Alam sekitar telah mewajibkan pihak pemaju projek memasang kelengkapan mengawal pencemaran. Apakah parameter utama yang diawasi dari projek-projek tersebut :

 5. Berapakah had maksimum pelepasan asap hitam dari kenderaan yang menggunakan enjin diesel yang dibenarkan ?

 6. Kilang getah merupakan salah satu punca industri yang memberi sumbangan kepada pencemaran alam sekitar. Berikut merupakan pencemaran yang dihasilkan kecuali...

 7. Yang manakah antara berikut bukan yang dilakukan oleh pihak JAS?

 8. Siaran TV yang banyak menyiarkan mengenai isu-isu alam sekitar adalah.

 9. Apakah parameter gas yang diukur semasa ujian pelepasan daripada kenderaan enjin petrol.

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Apakah kesan utama akibat daripada peningkatan pelepasan karbon dioksida ke udara?

 12. Apakah gas utama yang menyebabkan kesan rumah hijau

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Apa yang akan terjadi kepada sampah seperti botol air minimum, plastik dan bekas makanan yang dibuang di tepi jalan, padang permainan kawasan perumahan dan sampah yang tercicir di tepi tong sampah ?

 15. Berikut adalah bahan buangan terapung yang pernah didapati di Empangan Sungai Juru KECUALI

 16. Apakah Indek Kualiti Air (IKA) bagi tahap pencemaran air Sungai Juru ?

 17. Anda telah menghadiri satu ceramah mengenai Pencemaran Sungai. Jika anda mendapati sungai di kawasan perumahan anda dicemari, apakah yang akan anda lakukan?

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.